LifeSolutions

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
ΥΓΡΟ ΒΟΝΡΕΤ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
E-mail Εκτύπωση

ΤΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  BONPET

Το υγρό χημικό διάλυμα BONPET, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας. Η εξέλιξη της χημικής φόρμουλας του υγρού ΒΟΝΡΕΤ συνεχίστηκε στην Ευρώπη από πανεπιστημιακούς χημικούς μηχανικούς καθιστώντας το υγρό ΒΟΝΡΕΤ ένα από τα ισχυρότερα κατασβεστικά υλικά Παγκοσμίως.

Το διάλυμα αυτό δεν είναι βλαβερό, δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, δεν βλάπτει  το Όζον, ενώ όταν έλθει σε επαφή με τη φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί και από την πλευρά των ιδρυμάτων και των Ευρωπαϊκών εργαστηρίων, που έκαναν τις έρευνες.

Επίσης το υγρό ΒΟΝΡΕΤ είναι βιοδιασπώμενο και απόλυτα ασφαλές για το περιβάλλον.

Φυσικά το υγρό BONPET είναι εγκεκριμένο από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος για χρήση σε φορητούς πυροσβεστήρες καθώς και σε συστήματα τοπικής εφαρμογής για καυτές επιφάνειες και χώρους υγρών καυσίμων (70483 Φ.701.6 της 7/1/2009), αλλά και για γενική χρήση σε κατασβέσεις μόνο του η σε ανάμειξη με νερό.

Το υγρό BONPET, είναι εγκεκριμένο για χρήση από το Α.Π.Σ. για χρήση από όλα τα οχήματα της Υπηρεσίας  Αριθ. Πρωτ: 33139 - 21/7/2011

Τα προϊόντα πυρόσβεσης της ΒΟΝΡΕΤ και το υγρό ΒΟΝΡΕΤ χρησιμοποιούνται και από το ΝΑΤΟ.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
Το υγρό BONPET, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μορφής πυροσβεστικά συστήματα όπως πυροσβεστικά οχήματα, μηχανισμούς πυρόσβεσης σε μόνιμες εγκαταστάσεις, με μέγιστη αποτελεσματικότητα και αμεσότητα, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υλικό κατάσβεσης.

Σαν υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτο με 100 φόρες μεγαλύτερη ισχύ κατάσβεσης από το νερό, η σε ανάμιξη με νερό σε ελάχιστη αναλογία 3 - 6 %  οπότε σε αυτήν την περίπτωση αυξάνει την κατασβεστική ικανότητα του νερού κατά 20 φόρες, συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα του υγρού ΒΟΝΡΕΤ (κατάσβεση σε χρόνους μικρότερους του ενός λεπτού χωρίς να επιτρέπει επανάφλεξη κλπ.)

Π.Χ. Εάν αναμίξουμε  σε 1 (ένα) τόνο νερού 40 λίτρα υγρού ΒΟΝΡΕΤ τότε η κατασβεστική ικανότητα του ενός τόνου αντιστοιχεί σε 20 (είκοσι) τόνους νερού, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε θα απαιτούσε πολύ χρόνο για να μεταφέρουμε τέτοια ποσότητα νερού σε οποιοδήποτε σημείο Αστικής η Δασικής Πυρκαγιάς.

Το ποσοστό ανάμειξης κάθε φορά εξαρτάται βέβαια από το είδος της πυρκαγιάς διότι διαφοροποιούνται τα θερμικά φορτία.

Το υλικό ΒΟΝΡΕΤ έχει διάρκεια ζωής 10 (ΔΕΚΑ) έτη όταν φυλάσσεται σε μεταλλικά ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ σφραγισμένα δοχεία και 5 (ΠΕΝΤΕ) έτη όταν φυλάσσεται σε πλαστικά ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ σφραγισμένα δοχεία.

Επίσης απαιτείται επανέλεγχος της κατασβεστικής ικανότητας του υλικού ανά 5 έτη βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το υγρό κατασβεστικό υλικό ΒΟΝΡΕΤ διατίθεται σε πλαστικά δοχεία για ευκολία χρήσης σε πυροσβεστικά οχήματα η άλλους μηχανισμούς και συστήματα πυρόσβεσης.

Είναι απόλυτα συμβατό για συστήματα και εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται για κατάσβεση με ρήψη νερού η αφρού.

(Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την χρήση του υγρού ΒΟΝΡΕΤ)

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να αποσφραγίσουμε το δοχείο με το υλικό ΒΟΝΡΕΤ να μεταγγίσουμε την ποσότητα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να ξανακλείσουμε το δοχείο. Το υλικό δεν πρέπει να μείνει αποσφραγισμένο στον αέρα πάνω από 24 ώρες διότι μειώνεται η κατασβεστική του ικανότητα.

Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ το αναμείξουμε με νερό για κατάσβεση Αστικών η Δασικών πυρκαγιών έχουμε ενεργό κατασβεστικό υλικό για 24 και πλέον ώρες, για το λόγο αυτό σε περιπτώσεις που απαιτείται ανάμειξη με νερό αυτό θα πρέπει να γίνεται  αυτόματα η χειροκίνητα την στιγμή της κατάσβεσης.

Η διαδικασία αυτή είναι  πολύ απλή και εύκολη, γίνεται και με χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως αναμεικτήρες όπου μπορούμε να ρυθμίζουμε το ποσοστό ανάμειξης , αλλά και εάν δεν έχουμε ειδικό εξοπλισμό ανάμειξης με νερό μπορούμε να κάνουμε ανάμειξη απευθείας από το δοχείο απλά με χρήση υποπίεσης.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΒΟΝΡΕΤ

Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε επαφή με την φωτιά, πρώτα παράγει ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο κάτω από το σημείο ανάφλεξης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) τα οποία  δεσμεύουν τοπικά το οξυγόνο παράγουν διοξείδιο σπάζοντας έτσι την αλυσίδα της φωτιάς. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό υλικό που έχει Δεύτερη ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι  όπου πέσει το υλικό μετά την ενεργοποίηση της Αμπούλας αφήνει ένα λεπτό στρώμα σε μορφή αφρού που η χημική του σύσταση  δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α  (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)

1 – ξύλο και οποιοδήποτε προϊόν ξύλου, έπιπλα, πριονίδια, ξερόχορτα, προϊόντα από μπαμπού κλπ

2 - υφάσματα βαμβακερά μάλλινα και συνθετικά, τάπητες και χαλιά, κουρτίνες, χάρτινα προϊόντα, ταπετσαρίες, στρώματα κλπ

4 - ελαστικά και προϊόντα από φυσικό ή τεχνητό ελαστικό

5 - πλαστικά υλικά όλων των ειδών

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β   (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)

1 – πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη, εύφλεκτα υγρά, χρώματα και βερνίκια με οργανικά διαλυτικά, οινόπνευμα, διαρρέουσες χημικές ουσίες ορυκτέλαια κλπ

2 – έλαια κάθε μορφής  (χημικά συνθετικά) 

3 – ελαστικά, πλαστικά ή συνθετικά υλικά, τα οποία λιώνουν με την επίδραση της θερμότητας και φλέγονται σαν ρευστά ( PE , PP , παραφίνη)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  F  (ΕΛΑΙΑ)

1 – Μαγειρικά έλαια, λίπη κλπ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  C   (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
Εύφλεκτα αέρια : φυσικό αέριο, προπάνιο - βουτάνιο UNP ),ασετιλίνη, φωταέριο, υδρογόνο, …

 


ΕλληνικάEnglish
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Dealers Login Form